SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Demografie

Demografie (Demography)

 • Allochtonen in Nederland 2000 (2000). Voorburg/Heerlen: CBS.
 • Alders, M. (2000). Allochtone moeders in Nederland: Ontwikkelingen in de longitudinale vruchtbaarheid van vrouwen uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen en Aruba. Maandstatistiek van de Bevolking, 48(11).
 • Alders, M. (2000). Vruchtbaarheid van allochtone vrouwen: longitudinale gegevens uit de structuurtelling. Maandstatistiek van de Bevolking, 48(11).
 • Alders, M. (2001). Allochtonenprognose 20002050: over tien jaar twee miljoen allochtonen. Maandstatistiek van de Bevolking, 49 (3), 1722.
 • Alders, M. (2001). Bevolkingsprognose 20002050: recente ontwikkelingen in de migratie en veronderstellingen voor de toekomst. Maandstatistiek van de Bevolking, 49 (3), 3140.
 • Alders, M., & SchapendonkMaas, H. (2001). Allochtonenprognose 20002050: veronderstellingen over het toekomstige kindertal van allochtone vrouwen. Maandstatistiek van de Bevolking, 49 (3), 2330.
 • Alders, M. (2001). Allochtonenprognose 2000-2050: De toename van het aantal niet-Westerse allochtonen nader bekeken. Maandstatistiek van de Bevolking, 49(4), 29-33.
 • Alders, M. (2001). Allochtonenprognose 2000-2050: Hoe zeker is de toename van het aantal allochtonen? Maandstatistiek van de Bevolking, 49(5), 32-35.
 • Alders, M. (2001). Allochtonenprognose 2000-2050: Onzekerheid van het toekomstige kindertal van allochtone vrouwen. Maandstatistiek van de Bevolking, 49(5). 36-38.
 • Alders, M., & Keij, I. (2001). Niet-westerse derde generatie, een eerste verkenning. Maandstatistiek van de Bevolking, 49(6), 16-19.
 • Alders, M. (2001). Allochtonen, een jonge en groeiende bevolkingsgroep. Maandstatistiek van de Bevolking 49(1 l).
 • Alders, M. (2001). Relatie- en gezinsvorming van allochtonen. Maandstatistiek van de Bevolking 49(11).
 • Alders, M. (2001). Allochtone moeders. In J. Garssen, e.a. (red.), Samenleven. Nieuwe feiten over relaties en gezinnen. Voorburg: CBS.
 • Alders, M. (2001). Relatievorming van allochtonen. In J. Garssen, e.a. (red.), Samenleven: Nieuwe feiten over relaties en gezinnen. Voorburg: CBS.
 • Alders, M. & Nicolaas, H. (2002). Immigratie vanuit de voormalige Sovjetrepublieken. Maandstatistiek van de Bevolking 50(6), 1517.
 • Alders, M. & Nicolaas, H. (2002). Immigratie vanuit voormalig Joegoslavië. Maandstatisliek van de Bevolking 50(10), 15-17.
 • Allochtonen, 1 januari 2000 (2000). Maandstatistiek van de Bevolking, 48(9).
 • Beets, G., Walhout, E. & Koesoebjono, S. (2002). Demografische ontwikkeling van de Molukse bevolkingsgroep. Maandstatistiek van de Bevolking 50(6), 13-17.
 • Bendix, R., & Roodenburg, H. (Red.) (2000). Managing ethnicity: Perspectives from folklore studies, history and anthropology. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Blonk, J., & Smet, J. de (2001). Registratie van allochtonen: Voorstel voor het uniform registreren van allochtonen die gebruikmaken van voorzieningen. Utrecht: NIZW.
 • CBS (2001). Allochtonen in Nederland 2001. Voorburg/Heerlen: CBS.
 • Dekker, T., Helsloot, J., & Wijers, C. (Red.) (2000). Roots and rituals: The construction of ethnic identities. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Garssen, J. & Sprangers, A. (2002). Regionale spreiding van de allochtone bevolking. Maandstatistiek van de Bevolking 50(7), 411.
 • Hoefnagel, J. & Jong, A. De (2001) Verdubbeling van het aantal allochtonen in de afgelopen kwart eeuw. Maandstatistiek van de Bevolking
 • Huis. L.T. van (2001). Spreiding van niet-westerse allochtonen over Nederland. Maandstatistiek van de Bevolking, 49(6), 20-23.
 • Jong, A. de (2001). Allochtonenprognose 2000-2050: Sterke contrasten tussen westerse allochtonen. Maandstatistiek van de Bevolking, 49(4), 23-28.
 • Jong, A. de, Nicolaas, H., & Sprangers, A. (2001). Bevolkingsprognose 2000-2050: kunnen in de toekomst meer arbeidsmigranten worden verwacht? Maandstatistiek van de Bevolking, 49 (3), 4146.
 • Keij, I. (2000): Aantallen allochtonen volgens verschillende definities. Maandstatistiek Bevolking, 2000, no.5, CBS, p. 14-17.
 • Nicolaas, H., & Sprangers, A. (2001). Klein deel van asielzoekers ingeschreven in GBA. Maandstatistiek van de Bevolking, 49(9), 5-8.
 • Nicolaas, H., & Sprangers, A. (2001). Gezinshereniging van asielmigranten nog gering. Maandstatistiek van de Bevolking, 49(1), 8-11.
 • Nicolaas, H., & Sprangers, A. (2001). Waarom komen immigranten naar Nederland? Maandstatistiek van de Bevolking, 49(1), 4-7.
 • Nicolaas, H., & Sprangers, A. (2001). Bevolkingsprognose 2000-2050: veronderstellingen over de asielmigratie. Maandstatistiek van de Bevolking, 49 (3), 4750.
 • Nicolaas, H. (2001). Asielverzoeken en inwilligingen in Europa. Maandstatistiek van de Bevolking,. 49(4), 8-11.
 • Roodenburg, H.J. (2001) Immigratiesurplus. Economische Statistische Berichten 86, nr 4319. 610611.
 • Schapendonk-Maas, H. (2001). Niet-westerse allochtonen eerder uit huis dan autochtonen. Maandstatistiek van de Bevolking, 49(4), 21-22.
 • Schapendonk-Maas, H. (200 l). Inwonende Turkse en Marokkaanse jongeren. Maandstatistiek van de Bevolking, 49(9), 89.
 • Smeets. H.M.A.G., Martens, E.P., & Veenman, J. (2001). Jaarboek minderheden 2001. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Steenhof, L., & Harmsen, C. (2001). Gehuwde allochtonen en hun partner. Maandstatistiek van de Bevolking 49(1 l).
 • Valk, H.A.G. de, e.a. (2001). Oude en nieuwe allochtonen in Nederland: Een demografisch profiel. Den Haag: WRR.
 • Verweij, A.O., e.a. (2000). Jaarboek 1999 Grotestedenbeleid. Assen: Van Gorcum.