SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Discriminatie

Discriminatie (Discrimination)

 • Allen, C. & Nielsen, J.S. (2002). Summary report on Islamophobia in the EU after 11 September 2001. Wenen: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.
 • Appelt, E. & M. Jaroch (2000) (eds.): Combatting racial discrimination: affirmative action as a model for Europe. Berg,  Oxford.
 • Ast, A. van (2000). Rapport kerncijfers discriminatie 1997-1999: een globale analyse van trends en ontwikkelingen. Den Haag: Landelijke Vereniging van Anti-discriminatie Bureaus en Meldpunten.
 • Back, L. (2000): Theories of race and racism: a reader. Routledge, London.
 • Bekkering, D. (2000). Discriminatie in het toelatingsbeleid bij horecagelegenheden; een probleeminventarisatie. Breda: Steunpunt tegen discriminatie.
 • Brons, M., K. Meijnen & M.C. Schaap (200 1). Public perceptions about refugees, asylum seekers and persons with temporary protection status.' Country report - The Netherlands. Den Haag; Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).
 • Coenders, M.T.A. (200l). Nationalistic attitudes and ethnic exclusionism in a comparative perspective: An empirical study of attitudes toward the country, and ethnic immigrants in 22 countries. Amsterdam: s.n.
 • Cohn, S. (2000):  Race and gender discrimination at work. Westview Press, Boulder, Colo.
 • Donselaar, J. van (2000). Monitor racisme en extreem-rechts: Derde rapportage. Leiden: Universiteit Leiden, Departement Bestuurskunde.
 • Donselaar, J. van, & Rodrigues, P.R. (2001). Monitor racisme en extreem-rechts: Vierde rapportage. Amsterdam/Leiden: Anne Frank Stichting/Universiteit.
 • Donselaar, J. van e.a. (2001). Raxen II: State of affairs in the Netherlands of racial violence, legislation, employment, education in 2000. Amsterdam: Dutch Monitoring Centre en Racism and Xenophobia (DUMC).
 • Elling, A.H.F. (2002). Zij zijn er (niet) voor gebouwd.- In- en uitsluiting in de sport naar sekse en etniciteit. Proefschrift KIJ Brabant. Nieuwegein: Arko Sports Media.
 • Hamsworth, P. (red.) (2002). The politics of the extreme right: From the margins to the mainstream. Londen: Pinter.
 • Hart. J. de (red.) (2002). Zekere banden. Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid. Den Haag: SCP.
 • Hirschfeld, H. (red.) (2001). Overzicht antisemitische incidenten Nederland 2000. Den Haag: CIDI.
 • Leiprecht, R. (2001). Alltagsrassismus: Eine Untersuchung bei Jugendlichen in Deutschland und den Niederlanden. Munster: Waxmann.
 • Lepelaars, C., & Ast, A. van (2000). Discriminatie en achterstelling van minderheden in de huisvestingssector in Rotterdam (1998-1999). Rotterdam: RADAR.
 • Lubbers, M. (2001). Exclusionistic electorates: Extreme right-wing voting in Western Europe. Nijmegen: s.n.
 • Model gedragscode rijksoverheid tegen rassendiscriminatie (2001). Den Haag: Ministerie van BZK.
 • Mudde, C. (2000). The ideology of the extreme right. Manchester: Manchester University Press.
 • Oskamp, S. (2000) (ed.): Reducing prejudice and discrimination. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.
 • Reedijk, R. (2000). Tussen fanatisme en fatalisme; de discussie over racisme en integratie. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Schriemer, R. (2001). Kerncijfers discriminatie 2000: Landelijke cijfers over geregistreerde meldingen van discriminatie. Den Haag: Landelijke Vereniging van Anti-discriminatie Bureaus en Meldpunten.
 • Stangor, Ch. (2000) (ed.): Stereotypes and prejudice: essential readings. Psychology Press, Philadelphia, PA.
 • Thalhammer, E., e.a. (2001). Attitudes towards minority groups in the European Union; a special analysis of the Eurobarometer 2000  Technical report. Wien: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.
 • The Netherlands European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (2002). AntiIslanlic reactions in the EU after the terrorist acts against the USA. Wenen.
 • Trendrapport discriminatiezaken 1999-2000: Trends in klachten en meldingen die door het Bureau Discriminatiezaken zijn geregistreerd (2001). Den Haag: Bureau Discriminatiezaken Den Haag,
 • Valk, I. van der (2002): Difference, deviance, threat? Mainstream and right-extreinist political discourse on ethnic issues in the Netherlands and France (1990-1997). Amsterdam; Aksant.
 • Verberk, G., P.Scheepers, &  A. Felling  (2000): Attitudes ten aanzien van allochtonen: theoretische en empirische verklaringen voor het  bestaan van etnocentrische reacties. Psychologie en Maatschappij, 93, 349-362.
 • Verkuyten, M., & Thijs, J. (2000). Leren (en) waarderen; discriminatie, zelfbeeld, relaties en leerprestaties in `wine' en `zwarte' scholen. Amsterdam: Thela Thesis.
 • Wal, J. ter (Red.) (2002): Racism and cultural diversity: An overview of research and examples of good practice in the EU Member States, 1995-2000. Wenen; European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC).
 • Wodak, R. & T.A. Van Dijk (2000)(eds.):  Racism at the top: parliamentary discourses on ethnic issues in six European states. DRAVA, Klagenfurt.
 • Zegers de Beijl, R. (Red.) (2000). Documenting discrimination against migrant workers in the labour: A comparative study of four European countries. Geneve: ILO.