SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Literatuur2009

Literatuur interculturele communicatie, competentie en diversiteit


 • Abdi, Fouad; Rossum, Wibo van: Rechtspluralisme onder Marokkanen in Nederland. In: Nederlands juristenblad; vol. 84, afl. 16, pag. 1030-1035, 2009.
 • Bredewold, F.H: Kwetsbaar evenwicht: een onderzoek naar mantelzorgers van mensen met psychiatrische problematiek, allochtone mantelzorgers en jonge mantelzorgers in de gemeente Zwolle. Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, 2009.
 • Bührig, Kristin: Translational action and intercultural communication. St. Jerome Pub., 2009.
 • Cottaar, Annemarie: Marokkanen in Nederland: de pioniers vertellen. Meulenhoff, cop. 2009.
 • Cottaar, Annemarie: Rif tour: Marokkanen in Nederland 1960-1973. Meulenhoff,2009. .
 • Deardorff, Darla K: The SAGE handbook of intercultural competence. SAGE, cop. 2009.
 • DeJaeghere, Joan G.; Cao, Yi: Developing US teachers' intercultural competence: Does professional development matter?. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS Volume: 33 Issue: 5, pp: 437-447, SEP 2009.
 • Distelbrink, Marjolijn: Participatie? Ja!: allochtone vrouwen in Rijswijk in beeld. Verwey-Jonker Instituut, 2009.
 • Dorrestein, A: Tegen de wind in: ervaringen van Brabantse allochtone jongeren en hun ouders met het opgroeien en opvoeden in de Nederlandse samenleving. PON, kennis in uitvoering, 2009.
 • Foblets, Marie-Claire: Het nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht (2004) en Belgisch internationaal privaatrecht: nieuwe regels en hun weerslag voor Marokkanen in België. In: Recht van de Islam; afl. 23, pag. 93-126, 2009.
 • Gijsberts, Mřove; Vervoort, Miranda Cardzic, Maja: Complemenatir zorggebruik bij psychische problemen door allochtonen. Erasmus Universiteit, 2009.
 • Glorieux, Ignace: Zwart op wit: de intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, 2009.
 • Guillén-Nieto,Victoria, Peter Lang: Intercultural business communication and simulation and gaming methodology. cop. 2009.
 • Haasteren, Jelmers van: Het sturen van allochtone zelforganisaties: geslotenheid als startpunt voor passende sturingsmogelijkheden. Erasmus Universiteit, 2009.
 • Handy, Femida; Greenspan, Itay: Immigrant Volunteering A Stepping Stone to Integration?. NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY Volume: 38 Issue: 6, pp: 956-982, DEC 2009.
 • Hertogh, Marc: WHAT'S IN A HANDSHAKE? LEGAL EQUALITY AND LEGAL CONSCIOUSNESS IN THE NETHERLANDS. IN SOCIAL & LEGAL STUDIES  Volume: 18   Issue: 2   Pages: 221-239, JUN 2009
 • Hijnekamp, M.J: Kwartier maken voor allochtone mantelzorgconsulenten in Delft. Tympaan Instituut voor beleidsontwikkeling, 2009.
 • Hilderink, Iris:  Drop-out onder allochtone GGZ-cliënten: zicht op de onderliggende factoren en aanbevelingen om drop-out te verminderen. Trimbos-Instituut, 2009.
 • Horssen, C. van: Beleid voor allochtone ouderen: onderzoek naar diversiteit en ouderenbeleid in vier gemeenten: eindrapport. Regioplan Beleidsonderzoek, 2009.
 • Hu, Adelheit: Interkulturelle Kompetenz und fremdsprachliches Lernen: Modelle, Empirie, Evaluation = Intercultural competence and foreign language learning: models, empiricism, assessment. Narr, 2009.
 • Jaspers, Jürgen: De klank van de stad: stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie. Acco, 2009.
 • Jennissen, R.P.W: Criminaliteit, leeftijd en etniciteit: over de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van in Nederland verblijvende Antillianen en Marokkanen. Boom Juridische Uitgevers, 2009.
 • Jia, Wenshan: An Intercultural Communication Model of International Relations: the Case ofChina. University Press ofKentucky, In: Challenges to Chinese Foreign Policy: Diplomacy, Globalization, and the Next World Power, ed. by Yufan Hao, C.X. George Wei, andLowellDittmer, 2009.
 • Jonkman, Harrie: Nazorg voor allochtone jongeren in detentie: evaluatie van het Helmond-programma. Verwey-Jonker Instituut, 2009.
 • Kloosterhof, Rebecca: Allochtone jeugdige zedendelinquenten: naar een culturele verklaring. Min Jung,  s.n., 2009.
 • Kullberg, Jeanet: Goede buren kun je niet kopen: over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse allochtonen in Nederland. SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.
 • Linnenbank, Paulien: Culturele diversiteit en assessment : verschillende mensen, gelijke kansen. Assen : Koninklijke Van Gorcum, 2009.
 • Lorasdagi, Berrin Koyuncu: The Headscarf and Emancipation in the Netherlands. IN: FEMINISM & PSYCHOLOGY  Volume: 19   Issue: 3, PP: 328-334, 2009
 • Lustig, Myron W: Intercultural competence: interpersonal communication across cultures. 6e dr, Pearson,Allyn and Bacon, cop. 2010.
 • Martin, Judith N: Intercultural communication in contexts. 5th ed, McGraw-Hill Higher Education, 2009, cop. 2010.
 • Martinovic, Borja; van Tubergen, Frank; Maas, Ineke: Changes in immigrants' social integration during the stay in the host country: The case of non-western immigrants in theNetherlands. SOCIAL SCIENCE RESEARCH Volume: 38 Issue: 4, pp: 870-882, DEC 2009.
 • Moodian, Michael A.: Contemporary leadership and intercultural competence: exploring the cross-cultural dynamics within organizations. SAGE, cop. 2009.
 • Neuliep, James W: Intercultural communication: a contextual approach. 4th ed, Sage Publications, cop. 2009.
 • Otter, J.J. den: Zorg voor allochtonen. Bohn Stafleu van Loghum, cop. 2009.
 • Paes, Mariet: Grenzeloos zorgen? een wereldgesprek over allochtonen en mantelzorg. PRVMZ, 2009.
 • Pektaş, Gülseren Bisschop: Diversiteit in mobiliteit: een kwantitatief onderzoek naar de interne mobiliteit van de allochtone werknemers bij het Bestuursdepartement van het ministerie van Justitie. Erasmus Universiteit, 2009.
 • Ravensberg, C.D. van: Interculturele communicatie: handreiking,methodiek en strategieën voor de fysio-,oefentherapiepraktijk. NPi, Kenniscentrum Paramedische Zorg, 2009.
 • Reitz, Jeffrey G.; Banerjee, Rupa; Phan, Mai; et al.: Race, Religion, and the Social Integration of New Immigrant Minorities in Canada1. INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW Volume: 43 Issue: 4, pp: 695-726, WIN 2009.
 • Reynolds, David: Summitry as Intercultural Communication: In: International Affairs; vol. 85, afl. 1, pag. 115-127, 2009.
 • Ricardo, Francisco J: Cyberculture and new media. Rodopi, 2009.
 • Rooij, Gerry de: Moeders aan het stuur: allochtone vrouwen onderweg in de opvoeding. DaalUitgevers, 2009.
 • Saaf, Abdallah: Belgische Marokkanen: een dubbele identireit in ontwikkeling. Koning Boudewijnstichting, cop. 2009.
 • Samovar, Larry A: Intercultural communication: a reader. 12th ed, Wadsworth Cengage Learning, cop. 2009.
 • Schipper, Sabine Kirsten: Is interetnische vriendschap een illusie?: een onderzoek naar de verschillen in vriendschappen tussen autotochtonen en allochtonen. Erasmus Universiteit, 2009.
 • Senft, Gunter: Culture and language use. John Benjamins Pub.Co., 2009.
 • Sinacore,Ada; Mikhail, Anne-Marie; Kassan, Anusha; et al.: Cultural transitioning of Jewish immigrants: Education, employment and integration. INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATIONAL AND VOCATIONAL GUIDANCE Volume: 9 Issue: 3, pp: 157-176, NOV 2009.
 • Smeets, Ed: Allochtone leerlingen en speciale onderwijsvoorzieningen. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, 2009.
 • Smeets, Ed: Allochtone leerlingen en speciale onderwijsvoorzieningen. ITS, Radboud UniversiteitNijmegen, cop. 2009.
 • Spencer-Oatey, Helen: Intercultural interaction: a multidisciplinary approach to intercultural communication. Palgrave Macmillan, 2009.
 • Su, Tina F.; Costigan, Catherine L.: The Development of Children's Ethnic Identity in Immigrant Chinese Families inCanadaThe Role of Parenting Practices and Children's Perceptions of Parental Family Obligation Expectations, JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE Volume: 29 Issue: 5, pp: 638-663, OCT 2009.
 • Tellegen, P.J: NIO en allochtonen: verbetering van de predictieve validiteit door aanpassing van het onderwijsadvies bij allochtone leerlingen. Boom test uitgevers, 2009.
 • Thomas, Matt: Reading 'White teeth' to improve intercultural communication. In: Journal of Caribbean literatures; vol. 6 (2009), afl. 1, pag. 15-30, 2009.
 • Torres, Lucas: Latino Definitions of Success: A Cultural Model of Intercultural Competence. HISPANIC JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCES Volume: 31 Issue: 4, pp: 576-593, NOV 2009.
 • Utlu, Perihan: Man actief: activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie: methodiekbeschrijving. MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, 2009.
 • Vancluysen, Kris: Gekleurde steden: autochtonen en allochtonen over samenleven. Vanden Broele, 2009.