SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Onderwijs

Onderwijs (Education)

 • Algemene Rekenkamer (2001). Bestrijding van onderwijsachterstanden. Den Haag: Algemene Rekenkamer.
 • Blom, S., & Severiens, S. (2000). Zelfstandig leren van allochtone en autochtone leerlingen in bet Studiehuis. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 • Broek. A. van den (2000). Achterstandsbestrijding door circuitonderwijs: Onderzoek naar de institutionalisering en effecten van het OVB-circuitmodel in het basisonderwijs. Apeldoorn Leuven: Garant.
 • Buijsse, R.N., e.a. (Red.) (2001). Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid met resultaat. Een handreiking. Den Haag: VNG.
 • Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) (2002): De democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs: Buitenlandse inmenging en anti-integratieve tendensen. Den Haag, BVD
 • Coenen, L. (2001). `Word net zoals wij'; de veranderende betekenis van onderwijs bij Turkse gezinnen in Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Crul, M. (2001). Succes maakt succesvol: Leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs door Turkse en Marokkaanse studenten. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Dekkers, H., Bosker, R., & Driessen, G. (2000). Complex inequalities of educational opportunities. A large-scale longitudinal study on the relation between gender, social class, ethnicity, and school success. Educational Research and Evaluation, 6, (1 ), 59-82.
 • Diehm, I. (2000): Education and Tolerance Action theoretical implications of intercultural pedagogics.Zeitschrift für Pädagogik, Vol. 46 (Issue 2), 2000, 251-27.
 • Driessen, G. (2000). The limits of educational policy and practice? The case of ethnic minority pupils in the Netherlands. Comparative Education, 36, (1), 55-72.
 • Driessen, G. (2000). Invloed van 'thuistaal' op taalprestaties is gering. Aziatische kinderen scoren hoger dan Turkse en Marokkaanse. Didaktief & School, 30, (4), 20-21.
 • Driessen, G. (2000). Islamitische scholen vergeleken. Een vervolgonderzoek op basis van het cohort-Primair Onderwijs 1998/99. Nijmegen: ITS. [28 pp.]
 • Driessen, G. (2000). Cultureel kapitaal en onderwijsprestaties: differentiëren naar etnische herkomst? Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 24, (3/4), 215-236.
 • Driessen, G. (2000). Geloof van de ouders, richting van de school, en onderwijsresultaten. Pedagogisch Tijdschrift, 25, (2), 113-134.
 • Driessen, G., & Valkenberg, P. (2000). Islamic schools in the Netherlands: Compromising between identity and quality? British Journal of Religious Education, 23, (1), 15-26.
 • Driessen, G. (2001). De overgang van OVB naar GOA op basisscholen. Middelen en maatregelen van achterstandsbestrijding bij de start van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid. Nijmegen: ITS. [130 pp.]
 • Driessen, G. (2001). De overgang van OVB naar GOA op basisscholen.- Middelen en maatregelen van achterstandsbestrijding bij de start van het Gemeenschappelijk Onderwijsachterstanden. Nijmegen: ITS.
 • Driessen, G., & Slik, F. van der (2001). Religion, denomination, and education in the Netherlands: cognitive and noncognitive outcomes after an era of secularization. Journal for the Scientific Study, of Religion 40(4), 551-572.
 • Glumpler, E. (2000): The Pedagogics of Primary Education at University Level between Reform Ambitions an Scientific Claims - Comparative Intercultural Research on Primary Eduction. Zeitschrift für Pädagogik, Vol. 46 (Issue 4), 2000, 571-584.
 • Gramberg, P. (2000). De school als spiegel van de omgeving: Een geografische kijk op onderwijs. Amsterdam: Thela Thesis
 • Grant, C.A. &  J. L. Lei (Eds.)(2001):  Global constructions of multicultural education : theories and realities.  Mahwah, NJ : L. Erlbaum Associates.
 • Hanson, Mylène (2002): Klassengesprekken. Een interactieve benadering van onderwijs in multiculturele klassen. Utrecht: Uitgeverij de Graaff.
 • Kraaykamp, G. (2000). Ouderlijk gezin en schoolsucces: een verklaring met demografische, culturele en sociale aspecten. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 24(3-4), 179-194.
 • Ledoux, G., e.a. (2000). Ervaringen met intercultureel leren in het onderwijs; evaluatie van het project intercultureel leren in de klas. Amsterdam: SCOKohnstamm Instituut.
 • Leeman, Y. & Veendrick, L. (2001). De kleur van de school: inleiding op een serie artikelen over etnische concentratie binnen het ondeerwijs. Pedagogiek, 21(3).
 • Mars, J., Gölpinar, Ö., & Meijnen, W. (2001). De praktijk van de multiculturele school: Gesprekken met schoolleiders, ouders en leerlingen. Utrecht: Forum.
 • Meijnen, W., Rupp, J., & Veld, T. (red.) (2001). Succesvolle allochtonen in het onderwijs. Leuven/ Apeldoorn: Garant.
 • Mulder, L., & Langen, A. van (2001). De opmerkelijke stijging mn PRIMA-toetsscores in groep 2 van het basisonderwijs. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCOKohnstamm Instituut.
 • Nieuwenhuizen, E. (2001): Zwarte en witte scholen: een reader. Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie, Rotterdam
 • Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) (2001). Den Haag: Algemene Rekenkamer.
 • Onderwijsraad (2001). Wat 't zwaarst weegt.... Een nieuwe aanpak voor het onderwijsachter standenbeleid. Den Haag.
 • Overmaat, M. & Ledoux, G. (200 l). De kleur van de school: Een zoektocht naar succesfactoren op zwarte basisscholen. pedagogiek 21(4), 359371.
 • Phillips, D.C. &  E.  Callan (Eds.)(2001): Philosophy, multiculturalism and education.  Oxford : Pergamon . Reeks:  International journal of educational research ; vol. 35 (2001), no. 3
 • Turkenburg, M. (2001). Onderwijs in allochtone levende talen: Een verkenning in zeven gemeenten. Den Haag: SCP.
 • Vedder. P., & Klopragge, 3. (2001). Onderwijskansen op tafel: Het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstand. Wat zeggen de onderzoekers. Den Haag: Management Landelijke Activiteiten Onderwijskansen PMPO.
 • Veen, D. van, & Berdowski, Z. (2000). Preventie van schoolverzuim en zorg voor leerlingen. Leuven/ Apeldoorn: Garant.
 • Vermeulen, B.P. (2001). Witte en zwarte scholen; over spreidingsbeleid, onderwijsvrijheid en sociale cohesie. Den Haag: Elsevier bedrijfsinformatie.