SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Titel publicaties

Boeken vanaf 1994 (Books)

 • Shadid, W.: Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland: Stigmatisering, uitsluiting en retoriek. Universiteit van Tilburg, Tilburg, 2009.
 • Shadid, W. en P.S. van Koningsveld: Islam in Nederland en Belgie. Religieuze institutionalisering in twee landen met een gemeenschappelijke voorgeschiedenis. Peeters, Leuven, 2008.
 • Shadid, W. De multiculturele samenleving in crisis.Gigaboek, Heerhugowaard, 2008.
 • Shadid,W.: Grondslagen van interculturele communicatie. Studieveld en werkterrein. Tweede geheel herzien druk, Kluwer, Amsterdam, 2007.
 • Shadid, W. (Ed.):Islam and Educational Policy in the Netherlands. In: European Education: Issues and Studies, Vol. 38 No. 2, SUMMER 2006.
 • Shadid, W.A.& P.S. van Koningsveld (eds.): Intercultural Relations and Religious Authorities: Muslims in the European Union. Peeters, Leuven, 2002b. pp.241
 • Shadid, W.A. & P.S. van Koningsveld (eds.): Religious Freedom and the Neutrality of the State: The Position of Islam in the European Union. Peeters, Leuven, 2002a. pp.210
 • Shadid, W.A. & P.S.van Koningsveld (red.): Religie, cultuur en minderheden: historische en maatschappelijke aspecdten van beeldvorming, TUP, Tilburg, 1999
 • Shadid, W. & P.S. van Koningsveld (red.): Beeldvorming en interculturele communicatie. Sociaal-wetenschappelijke en sociolinguistische studies, Tilburg University Press, Tilburg, 1999.
 • Shadid, W. Grondslagen van interculturele communicatie: studieveld, werkterrein. Bohn, Stafleu, Van Loghum, Houten, 1998, pp. 316
 • Shadid, W. & P.S. van Koningsveld: Moslims in Nederland. Minderheden en religie in een multiculturele samenleving. Tweede, geheel herziene druk. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1997, pp. 224
 • Shadid, W. & P.S. van Koningsveld: (red.) Political participation and identities of Muslims in non-muslim states. Kok Pharos, Kampen, 1996, pp. 239
 • Shadid, W. & P.S. van Koningsveld: (red.) Muslims in the margin. Political responses to the presence of Islam in Western Europe. Kok Pharos, Kampen, 1996, pp. 288.
 • Shadid, W. & P.S. van Koningsveld: Religious freedom and the position of islam in Western Europe. Opportunities and obstacles in the acquisition of equal rights. Kok Pharos, Kampen, 1995, pp. 229 .
 • Shadid, W. & P.S. van Koningsveld: De mythe van het islamitische gevaar. Hindernissen bij integratie. Kok Pharos, Kampen, 1995, pp. 200. 2e druk.
 • W.A. Shadid: Beeldvorming: een verborgen dimesnie bij interculturele communicatie. Tilburg University Press, Tilburg,1994.

Artikelen (vanaf 1995)/ Articles since (1995 - >)

 • Shadid, W.: Verwrongen beeld in islamdebat. In: Openbaar Bestuur: Tijdschrift voor Beleid, Organisatien en Politiek, Sept 2009, pp.14-20.
 • Shadid, W. Moslims in de media. De mythe van de registrerende journalistiek. In: Vellenga, S, S. Harchaoui, H. Elmadkouri & B. Sijes (red.): Mist in de polder. Zicht op ontwikkelingen omtrent de islam in Nederland. Aksant, Amsterdam, 2009, pp. 173-193.
 • Shadid, W. Inclusiebeled: de vergeten dimensie van het integratieproces. In: Openbaar Bestuur: Tijdschrift voor Beleid, Organsiatie en Politiek, jrg. 18. no. 11, 2008, p. 2-7.
 • Shadid, W. Muslims and Islams in Western Media: Selective coverage and negative presentation. The Maghreb Review, 2006, 31(3-4), 293-306.
 • Shadid, W. Structurele oplossing voor meer nuance in moslim-berichtgeving. In: Merk & Reputatie, 2006, jrg. 12, no.4, 2006, pp.41-43.
 • Shadid, W. Guest editor’s introduction. In: European Education. Issues and Studies, 2006, Vol. 38, no. 2, pp. 3-9.
 • Shadid, W. Political debates over Islam and the awareness of Muslim identity in the Netherlands. In: European Education. Issues and Studies, 2006, Vol. 38, no. 2, pp. 10-22.
 • Shadid W. and P.S. van Koningsveld Islamic religious education in the Netherlands. In: European Education. Issues and Studies, 2006, Vol. 38, no. 2, pp. 76-88.
 • Shadid, W. Berichtgeving over moslims en de islam in de westerse media: beeldvorming, oorzaken en alternatieve strategieën. In: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 2005, jrg. 39, no.4, pp. 330-346.
 • Shadid, W. en P.S. van Koningsveld: Muslim Dress in Europe: Debates on the Headscarf. In: Journal of Islamic Studies, 2005, 16:1, pp. 35-61.
 • Shadid, W. en P.S. van Koningsveld: Das islamische Kopftuch unter Druck: Niederländische und belgische Debatten und Entscheidungen im europäischen Kontext. In: Religion-Staat-Gesellschaft, jrg. 5 (2004), Nr. 2, pp. 203-228 (met P.S. van Koninsgveld)
 • Shadid, W. Controle op godsdienstlessen van islamitische scholen. De moraalcrisis van de Nederlandse politiek. In: Vernieuwing. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, 2003, jrg. 62, no. 5, pp. 22-24.
 • Shadid, W en P.S. van Koningsveld: Islam in Nederland. In: J.E. Overdijk-Francis et al. (red.): Handboek Minderheden. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003, pp. 1-54. (met P.S. van Koningsveld)
 • Shadid, W: Culturele diversiteit en interculturele communicatie. In: Veghel,H. van (red.): Waarden onder de meetlat.Het Europese waardenonderzoek in discussie. Damon, Tilburg, 2002, pp.95-106 (ISBN: 90.5573.361.4)
 • Shadid, W: Anti-islamisme in het westen: een product van toen en thans. In Extra, G. & A. de Ruijter (red.): De multiculturele samenleving als uitdaging. Aksant, Amsterdam 2002, pp.151-179.
 • Shadid, W.A. & P.S. van Koningsveld: Introduction. In: Shadid, W.A. & P.S. van Koningsveld (eds.): Intercultural Relations and Religious Authorities: Muslims in the European Union. Peeters, Leuven, 2002b, pp. 1-7.
 • Shadid, W.A & P.S. van Koningsveld: Religious Authorities of Muslims in the West:. Their Views on Political Participation. In:Shadid, W.A. & P.S. van Koningsveld (eds.): Intercultural Relations and Religious Authorities: Muslims in the European Union. Peeters, Leuven, 2002b, pp. 149-168.
 • Shadid, W.A. & P.S. van Koningsveld: Introduction. In: Shadid, W.A. & P.S. van Koningsveld (eds.): Religious Freedom and the Neutrality of the State: The Position of Islam in the European Union. Peeters, Leuven, 2002a, pp.1- 5.
 • Shadid,W.A. & P.S. van Koningsveld: The Negative Image of Islam and Muslims in the West: Causes and Solutions. In: Shadid, W.A. & P.S. van Koningsveld (eds.): Religious Freedom and the Neutrality of the State: The Position of Islam in the European Union. Peeters, Leuven, 2002a, pp. 174-194.
 • Shadid, W.A: Communicatieve competentie in interculturele communicatie. In: Psychologie en Maatschappij, (2000), jrg. 24, no. 1, pp. 5-14.
 • Shadid, W.A: Voorlichting in een multiculturele samenleving. In: B. van Gent & J. Katus (red.): Voorlichting in een risicovolle informatiemaatschappij. Theorieen, werkwijzen en perspectieven. Samsom, Alphen aan den Rijn, 2000, pp. 147-162.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Arts en islamitische patiënt. In: Modern medicine: spcialistenblad voor de huisarts. Jrg. 23, no. 11, 1999, pp. 910-913.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Inleiding. In: W.A. Shadid en P.S. van Koningsveld (red.): Beeldvorming en interculturele communicatie. Sociaal-wetenschappelijke en sociolinguïstische studies. Tilburg University Press, Tilburg, 1999, pp. 8-14.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Politieke correctheid, beeldvorming en interculturele communicatie. In: W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (red.): Beeldvorming en interculturele communicatie. Sociaal-wetenschappelijke en sociolinguïstische studies. Tilburg University Press, Tilburg, 1999, pp. 146-165.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Inleiding. In: W.A. Shadid en P.S. van Koningsveld (red.): Religie. cultuur en minderheden. Historische en maatschappelijke aspecten van beeldvorming. Tilburg University Press, Tilburg, 1999, pp. 8-13
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Beeldvorming over de imam in Nederland. In: W.A. Shadid en P.S. van Koningsveld (red.): Religie. cultuur en minderheden. Historische en maatschappelijke aspecten van beeldvorming. Tilburg University Press, Tilburg, 1999, pp.55-77.
 • Shadid, W. A: Interculturele communicatie. In: R. Penninx, H. Meunsterman & H. Entzinger. Etnische minderheden en de multiculturele samenleving. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1998, pp. 137-168.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Islam als minderheidsgodsdienst in Nederland. In: J.E. Overdijk-Francis et al. (red.): Handboek Minderheden. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1997, pp. 11-46.
 • Shadid, W. A: Wederzijdse acceptatie: de basisdimensie van integratie. In: Voor- en voorschoolse educatie en integratie, Averroe Uitgeverij, Amsterdam, 1997, pp.117-122.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Politics and Islam in Western Europe: An Introduction. In: W.A. Shadid en P.S. van Koningsveld (red.) Muslims in the margin. Political responses to the presence of Islam in Western Europe. Kok Pharos, Kampen, 1996, pp. 1-14.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Dutch Political Views on the Multicultural Society. In: W.A. Shadid en P.S. van Koningsveld (red.) Muslims in the margin. Political responses to the presence of Islam in Western Europe. Kok Pharos, Kampen, 1996, pp. 93-113.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Political Participation: The Muslim perspective. In: W.A. Shadid en P.S. van Koningsveld (red.) Political participation and identities of muslims in non-muslim states. Kok Pharos, Kampen, 1996, pp. 2-13.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Loyalty to a non-Muslim government: an analysis of islamic normative discussions and of the views of some contemporary islamicists. In: W.A. Shadid en P.S. van Koningsveld (red.) Political participation and identities of muslims in non-muslim states. Kok Pharos, Kampen, 1996, pp. 84-114.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Moslims als minderheid: vergruizeling van het Westerse islambeeld. In: R. Doom (red.) Tolerantie getolereerd? Islamitische en Westerse opvattingen. Mys & Breesch,Gent, 1996, pp. 51-68.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Islam in The Netherlands: Constitutional Law and Islamic Organizations. In: Journal of Muslim Minority Affairs. Vol. 16, nr. 1, 1996, pp. 111-128.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Islampolitiek en islamonderzoek in Nederland. In: H. Heeren et al. (eds.), Etnische minderheden en wetenschappelijk onderzoek. Veranderingen in taal, recht, religie en sociaal-economische positie in Nederland. 1996, pp. 37-54. Meppel: Boom.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: Les musulmans aux Pays-Bas. In: M. Arkoun, R. Leveau et B. El-Jisr (red.) L'islam et les musulmans dans le monde, Tome I - l'Europe occidentale. Beyrouth, 1995, pp. 307-356.
 • Shadid, W. A. & P.S. van Koningsveld: El Islam en los Países Bajos y su tratamiento en la ley y la política del gobierno de Holanda. In: Montserrat Abumalham: Comunidades islámicas en Europa, EditorialTrotta,Madrid, 1995, pp. 337-385.
 • Shadid, W. A: Cultuurverschil en maatschappelijke marginaliteit. In: M. Banton, e.a.: Met het oog op de toekomst. Tjeenk Willink,Zwolle, 1995, pp. 27-48.