About

Prof.dr. W. Shadid is methodoloog en emeritus hoogleraar interculturele communicatie. Was verbonden aan de Universiteit van Tilburg en van 1970 tot 2009 aan het departement Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van Universiteit Leiden. Is in 1970 afgestudeerd in de Culturele Antropologie in Leiden. Hij gaf onderwijs op het terrein van integratie, interculturele communicatie en interetnische relaties, en de methoden en technieken van onderzoek. Momenteel gasthoogleraar aan de universiteit Leiden.
Sinds zijn emeritaat is hij:

  • Gasthoogleraar Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden
  • Benoemd als vertrouwenspersoon voor personeels-aangelegenheden aan dezelfde Faculteit
  • Adviseur diversiteit, verzorgt lezingen en leidt debatten op dat terrein
  • Begeleidt nog enkele promoties aan de universiteit Leiden

Enkele van zijn publicaties:

  • Grondslagen van interculturele communicatie”, Kluwer, Amsterdam 2007, pp. 365
  • Islam in Nederland en Belgie, Peeters, Leuven, 2008
  • (Guest Editor) Islam and Educational Policy in the Netherlands. European Education: Issues and Studies, Vol. 38 No. 2, SUMMER 2006.
  • Intercultural Relations and Religious Authorities: Muslims in the European Union. Peeters, Leuven, 2002. pp.241.
  • Religious Freedom and the Neutrality of the State: The Position of Islam in the European Union. Peeters, Leuven, 2002. pp.210.

Voor meer publicaties zie de pagina ‘Publicaties’ of zijn website interculturele communicatie.