Film Schism als antwoord op Wilders


BY: W. Shadid, 10-4-2008
Als antwoord op de film van Wilders heeft Raed al-Saeed een film gemaakt van 10 minuten met de titel “SCHISM” over de wreedheden van de Bijbel en het christendom. Hij wil laten zien dat het gemakkelijk is om zwarte teksten en bladzijden uit heilige boeken te selecteren alsmede wrede praktijkbeelden van christenen te vertonen.bijbel
De maker is echter veel verstandiger dan ons Tweede Kamer lid. Hij stuurt niet aan op het beginnen van een middeleeuwse godsdienstoorlog. Hij schrijft aan het eind van de film, dat zijn filmpje net zo fout is als die van Wilders. Hij had slechts 12 uur nodig om de film in elkaar te zetten, terwijl Wilders 3 maanden daaraan heeft besteed.
Hij eindigt zijn film met “There is only one God … And that is God”. en “Let us make the world a better place”. De film is net zo amateuristisch als die van Wilders.
Met de excuses die de maker maakt aan degene die zich door de film gekwetst zouden kunnen voelen, laat hij mijns inziens zien dat hijzelf en daarmee zijn cultuur heel veel beschaving kent en dat de vrijheid van meningsuiting waarmee dingen aan de kaak worden gesteld niet noodzakelijkerwijs gepaard hoeft te gaan met kwetsen en beledigen.

Klik hier om de film te zien

Prof.dr. W. Shadid is hoogleraar interculturele communicatie. Voor meer info zie de pagina “About”.