Algemeen

In de communicatie verschillen mensen onderling in hoe ze zich sociaal (kunnen) gedragen en ook in de effectiviteit van het gedrag.
Iedereen heeft namelijk een eigen spreek- en luistervaardigheid, een eigen communicatiestijl en een eigen invoel- en aanpassingsvermogen. Deze vaardigheden hebben onder andere invloed op hoe de eigen boodschap overtuigend kan worden overgebracht, op de aandacht die men kan hebben voor de boodschap van de ander, op het plezierig laten verlopen van het gesprek en op het winnen van het vertrouwen van de communicatiepartner. Daarnaast verschillen deze vaardigheden per cultuur en kunnen worden aangeleerd en op geschiktheid worden getoetst: ‘op het juiste moment de juiste dingen zeggen of doen, die geschikt zijn voor de situatie‘. De aanpak van deze interculturele activiteiten is hoofdzakelijk gebaseerd op het boek Grondslagen van interculturele communicatie, 2007 (zie afbeelding in de linker column).
Dit boek omvat 365 pagina’s, is reeds 5 keer herdrukt en wordt gebruikt als studiemateriaal aan onder andere de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Brussel en de Universiteit van Antwerpen.
Ook de wetenschappelijke artikelen, die online te lezen zijn op http://www.interculturelecommunicatie.com geven onderbouwing aan de interculturele consultancy activiteiten. Genoemde website waarnaar meer dan 1200 sites linken bevat ook vele nuttige gegevens, columns en nieuws.
Wij:

  • Verzorgen cursussen en advisering over interculturele communicatie,
  • Organiseren en leiden congresbijeenkomsten, workshops en debatten,
  • doen onderzoek voor gemeenten en bedrijven naar hun interculturele competenties,
  • Adviseren bij de opzet van interculturele evenementen en exposities.