Opdrachten

Lessius hogeschool, Mechelen, Belgie
Kader: Studiedag interculturele competentiess
Lezing: “Interculturele competentie”
Datum 12 oktober 2011, Brussel

Vlaams Agentschap voor Jongerenwelzijn
Kader: Interculturalisering van de Bijzondere Jeugdzorg
Lezing: “Het ontwikkelen van interculturele competentie”
Datum 14 oktober 2011, Brussel

Pieter Baan Centrum
Intercultureel / transcultureel consult
Datum 18 mei 2011

De Haagse Hogeschool
Lezing “Identiteit, beeldvorming en samenwerking”
Datum 28 april 2011

FSW (Honours College), Universiteit Leiden
Lezing “Media en beeldvorming in een
multiculturele samenleving”

Datum 13 april 2011

Cunningham Lindsey Nederland bv
Masterclass interculturele communicatie, beeldvorming
Kader: Jaarlijkse Masterclass
Datum 7 april 2011

Stichting Interculturele Participatie
en Integratie (SIPI), Amsterdam

Workshop beeldvorming en interculturele communicatie
Kader: Train de Trainer
Datum 10 december 2010

Stichting Interculturele Participatie
en Integratie (SIPI), Amsterdam

Workshop identiteit en interculturele communicatie

Kader: Train de Trainer
Datum 26 november 2010

Pieter Baan Centrum
Intercultureel / transcultureel consult
Datum 26 oktober 2010

Pharos, Mexit, en FORUM
Lezing Conferentie Interculturalisering
Datum 8 oktober 2010

CMO Groningen, Partoer CMO Fryslân,
Stamm CMO Drenthe en Enova
Lezing en debat ‘Actief Burgerschap en Integratie’
Datum 27 september 2010

Gezondheidsraad
Begeleiding “Advies Migrantenjeugd en jeugd GGZ”
Datum 14 septmeber 2010

FSW (Honours College), Universiteit Leiden
Lezing “Media en beeldvorming in een multiculturele samenleving”
Datum 20 mei 2010
Lees verder

Universiteit van Amsterdam / WODC
Begeleiding onderzoek “Religie als bindmiddel?”
Datum 7 april 2010

Netwerk Nieuwe Nederlanders
Lezing “Werkt diversiteit?”
Datum 1 april 2010
Lees verder

Nederlandse Islamitische Omroep (NIO)
Interview over de betekenis van de gemeenteraadverkiezingen voor het anti-islamisme
Klik hier om de uitzending te zien
Datum 4 maart 2010

Lezing Hogeschool Leiden (conferentie diversiteit)
Lezing “Interculturele communicatie en diversiteit”
Datum 16 november 2009

Wrokshops (2x) Hogeschool Leiden
“Interculturele expertise en diversiteit”
Datum 16 november 2009

Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen
Lezing “integratie en inclusie”
Datum 1 juli 2009

Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen
Workshop “Bevordering interculturele expertise”
Datum 1 juli 2009

Ministerie van Justitie (ACVZ)
Benoeming als lid van de ACVZ
Klik hier voor de website van ACVZ

Nederlandse Moslim Omroep (NMO)
Discussie vervolging Wilders
Klik hier om de uitzending te zien
Datum 8 februari 2009

Nederlandse Moslim Omroep (NMO)
Hoofdgast OBA Live
Klik hier om te beluisteren
Datum 6 januari 2009

Pieter Baan Centrum (PBC)
Advies over interculturele vraagstukken
Datum 24 november

Ministerie VROM en WWI
Begeleiding onderzoek Monitor Rassendiscriminatie
Datum 5 november

Nederlandse Org. voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie(ZonMw)
Voorzitterschap Commissie Diversiteit in het jeugdbeleid
Datum 29 oktober en 10 november

Gemeente Amsterdam, Dienst ABC
Onderzoek interculturele communicatie”
Datum 15 en 31 oktober

Het Turkse Platform Dordrecht
Lezing over “Beeldvorming: samenleven en gelijke kansen”
Datum 5 september

Emancipatieplatvorm MV-rechten D66
Lezing “Van integratie naar inclusiviteit”
Datum: 23 juni

Kleurrijke zorg Almere
Voordracht in het kader van diversiteit en werkbezoek aan Den Haag
Datum: 17 juni

Nederlands Arabische Kring (NAK)
Lezing over “Media en beeldvorming”
Datum: 25 mei

Ministerie VROM en Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voordracht over “interculturele communicatie en omgaan met spanningen”
Datum: 20 mei

Ministerie VROM en Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voordracht over “interculturele communicatie en omgaan met spanningen”
Datum: 20 mei

Culturele Antropologie Leiden:ITIWANA
Debatvoorzitter over het thema integratie
Datum: 18 april

CMO-Stimulans-Gorinchem
Lezing “Interculturele communicatie en beeldvorming”
Datum: 17 april

De Nederlandse Islamitische Omroep (NIO)
Discussie Nederlandse media en islam”

 • Deelnemers aan de discussie zijn:
 • Carel Kuyl: Hoofdredacteur NOVA
 • Marcel Gelauff: Plaatsvervangend hoofdredacteur NOS Journaal
 • Eildert Mulder: Trouwredacteur
 • Hella Liefting: Adjunct-hoofdredacteur ANP
 • Wasif Shadid: Hoogleraar interculturele communicatie
 • Datum: 1 april

Het dagblad Trouw
Interview getiteld “Over Fitna wordt het nog moeilijk discussieren”
Klik hier voor het interview
Datum: 28 maart

Time Media Group
Interview getiteld “Er is in Nederland een tragedie gaande”
Klik hier om het interview te lezen
Datum: 26 maart

Interview Wereldomroep
Interview over de film Fitna
Datum: 18 maart

Finnish Broadcasting Company (radio)
Interview over het integratiedebat in Nederlan.
Datum: 12 maart

De Nederlandse Islamitische Omroep (NIO)
Radiointerview over de multiculturele samenleving in crisis
Datum: 29 februari

Debat Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Discussiethema: Polarisering
Datum: 26 februari

Gemeente Eindhoven
Lezing “Diversiteit en de Eindhovense identiteit”
Datum: 18 februari

Stichting Diversity
Lezing over diversiteit
Datum: 6 februari

Gemeente Amsterdam:Stadsdeel Bos en Lommer
Lezing over Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
Klik hier voor info
Datum: 5 februari

MIKADO: Kenniscentrum interculturele zorg
Lezing en debat over het thema Opgedrongen Identiteit

 • Deelnemers aan het debat zijn:
 • Anil Ramdas: Journalist en columnist
 • Jan van der Hallen: Directeur kenniscentrum Emergis
 • Kitlyn Tjin A Djie: Transcultureel systeemtherapeut
 • Wasif Shadid: Hoogleraar interculturele communicatie
 • Thema: Consequenties en emotionele betekenis van een opgedrongen identiteit
 • Debatleider: Indra Boedjarath, Directeur Mikado
 • Klik hier voor info
 • Datum: 25 januari

Amazegh-TV
Interview “Integratie in een multiculturele samenleving”
Klik hier voor het interview

Datum: 24 januari

Tijdschrift Binnenlands Bestuur
Interview getiteld “Gewone Nederlanders”
klik hier voor pdf
Datum: 23 januari

TV-West
Interview over “De multiculturele samenleving in crisis”
kilk hier om te bekijken
Datum: 21 januari

Mare, Blad Universiteit leiden
Interview getiteld “Het klimaat in Nederland is verziekt”
Datum: 14 januari

Nederlandse Islamitische Omroep (NIO)
Interview “Het tolerante Nederland: toen en nu”
Klik hier voor het interview
Datum: 8 januari