Training

Om deskundig op te kunnen treden in interculturele ontmoetingen is een specifieke ‘training’ van groot belang.

  • Heeft u cliënten, scholieren of medewerkers van verschillende culturele achtergronden? En
  • Wilt u de slaagkans van uw aanpak en de productiviteit van uw bedrijf verhogen? Of,
  • Uw medewerkers beter begrijpen om rekening houden met hun wensen?

    Dan is een training in interculturele competenties onmisbaar.

Zo’n training is interactief en thema- en praktijkgericht, bestaat uit ‘learning by doing’ en aan de hand van concrete gevallen.

Toelichting
Door de globalisering is het beschikken over dergelijke competenties van wezenlijk belang voor de goede uitoefening van de meeste beroepen. Wij:

  • Verzorgen cursussen, workshops en trainingen in interculturele communicatie,
  • Organiseren en leiden congresbijeenkomsten, workshops en debatten,
  • Doen onderzoek voor gemeenten en bedrijven naar hun interculturele competenties,
  • Adviseren bij de opzet van interculturele evenementen en exposities.

Bent u in uw bedrijf of organisatie van plan aandacht te bestedeb aan een van deze activiteiten, neem dan vrijblijvend contact op.