SP Tweet

W. Shadid BBB-akkoord vd coalitie is pol zweverigheid en NL-onwaardig Zal zeker averechts werken voor uitgeprocedeerde #asielzoekers & samenleving
W. Shadid Te weinig N-W journalisten id NLse media vooral zoeken in te weinig belangstelling voor t vak is even oppervlakkig als t bericht zelf #nrc
W. Shadid Ideeën #Koole zijn alleen realiseerbaar in n partij met een authentieke sociaal-democratische maatschappijvisie http://t.co/Fz19CgNlEW
Follow W. Shadid on Twitter

Taal

  Taal (Language)

 • Agnaou Fatima. (2001). Moroccan non-literate women: past discriminations and present constraints. In J.J. de Ruiter (Ed.): Multilingualism in Morocco and Moroccan communities in Europe. A special issue of Languages and linguistics, vol. 8., pp.1-16.
 • Algemene Rekenkamer (2000). Inburgering en taalonderwijs allochtonen: Rapport Algemene Rekenkamer. Den Haag: Sdu.
 • Aarsen,J. P. Broeder & G. Extra (2001): The status of immigrant minority groups and immigrant minority languages in Dutch secondary schools. A municipal study on language vitality. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.) (2001).
 • Ammerlaan, T., M. Hulsen, H. Strating, and K. Yagmur (eds.) (2001): Sociolinguistic and psycholinguistic perspectives on maintenance and loss of minority languages. Munster/New York: Waxmann, pp.349, ISBN: 3-8309-1009-6
 • Avoird, T. van der (2001). Determining language vitality. The language use of Hindu communities in the Netherlands and the United Kingdom. Dissertatie. KU Brabant: Tilburg.
 • Bennis, H. e.a. (Red.) (2002). Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Amsterdam: Aksant.
 • Boukous Ahmed. (2001). Language policy, identity and education in Morocco. In J.J. de Ruiter (Ed.): Multilingualism in Morocco and Moroccan communities in Europe. A special issue of Languages and linguistics, vol. 8., pp. 17-28.
 • Boumans Louis. (2001). Moroccan Arabic and Dutch: languages of Moroccan youth in the Netherlands. In J.J. de Ruiter (Ed.): Multilingualism in Morocco and Moroccan communities in Europe. A special issue of Languages and linguistics, vol. 8., pp.97-120.
 • Boyd, S. (2001): A minority language as mother tongues or father tongue. Does it make a difference. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Broekhof. K.. & Hoogbergen, M. (2001). Over de grenzen van de taal: Nieuwe schooltalen in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Sardes.
 • Craats-Oosterwold, C. D. van de (2000):  Conservation in the acquisition of possessive constructions: a study of second language acquisition by Turkish and Moroccan learners of Dutch. (Proefschrift, KUB, Tilburg).
 • Dal Negro, S. (2001): Language shift and change in a Walser dialect in Italy. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • De Kadt, E. (2001): You still speak German? Teenage language skills in a German-speaking community. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • De Schutter, H. (2001). Taalpolitiek en multiculturalisme in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. In: E. Witte en A. Mares, 19 keer Brussel, Brussel: VUBPRESS, 375-421.
 • El Kirat Yamina. (2001). The current status and future of the Amazigh language in the Beni Iznassen community. In J.J. de Ruiter (Ed.): Multilingualism in Morocco and Moroccan communities in Europe. A special issue of Languages and linguistics, vol. 8., pp.81-96.
 • Elourdui , A. (2001): Processes of Language shift and loss: Evidence from Basque. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.)
 • Ennaji Moha. (2001). De la diglossie à la quadriglossie. In J.J. de Ruiter (Ed.): Multilingualism in Morocco and Moroccan communities in Europe. A special issue of Languages and linguistics, vol. 8., pp.49-64.
 • Extra, G. & Ruiter. J. de (Red.) (2001). Babylon aan de Noordzee: Nieuwe talen in Nederland. Amsterdam: Bulaaq.
 • Extra, G., T. Mol & J.J. de Ruiter (2001): De status van allochtone talen thuis en op school. Babylon, Tilburg.
 • Field, T.T. (2001): Literacy and language ideologies in a European situation of language loss. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Florey , M. (2001): Language shift and the demise of indigenous knowledge. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Gardner-Chloros, P. (2001): Code-switching and language shift. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Griesmayer, N. & W. Wintersteiner (2000) (eds.): Jenseits von Babylon. Wege zu einer interkulturellen Sprachdidaktik. Innsbruck/Wien/Muenchen: Studien Verlag.
 • Harris Russell, A. S. (2001): Towards predicting ethnolinguistic vitality: A sociocultural approach. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Hulsen, M., K. de Bot & B. Weltens (2001): The interaction between language shift and language processing: Some first data on three generations of Dutch immigrants in New Zealend. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Jahn, J. (2001): Language shift in Istria: The cases of Istro-Romance and Istro-Rumene. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Kaufman, D. (2001): Tales of L1 attrition - Evidence from pre-puberty children. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Klatter, J. & P. van Avermaat (2001): Social determinants of language shift amongst ethnic minority groups. The role of self-assessment of L2 proficiency. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Kopke, B. & J. Nespoulous (2001): First language attrition in productions skills and metalinguistic abilities in German-English and German-French bilinguals. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Kroon, S. & T. Vallen (2000): Schulsprachenpolitik: Hintergruende, Entwicklung und Durchfuehrung. In: N. Griesmayer & W. Wintersteiner (eds.). Jenseits von Babylon. Wege zu einer interkulturellen Sprachdidaktik. Innsbruck/Wien/Muenchen: Studien Verlag, 137-157.
 • Kroon, S. & T. Vallen (2000): Schooltaalbeleid en taakgericht taalonderwijs. In: M. Colpin et al. (red.). Een taak voor iedereen. Perspectieven voor taakgericht onderwijs. Leuven/Apeldoorn: Garant, 123-144.
 • Land, H. van 't (2000): Similar questions: different meanings : differences in the meaning of constructs for Dutch and Moroccan respondents: effects of the ethnicity of the interviewer and language of the interview among first and second generation Moroccan respondents. (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam).
 • Macevichius, J. (2001): The beginnings of language loss in discourse: A case study of referentiality in American Lithuanian. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Mehlem Ulrich. (2001). Structures de temporalité dans les narrations des élèves marocains en Allemagne: le passage de l’oral à l’écrit. In J.J. de Ruiter (Ed.): Multilingualism in Morocco and Moroccan communities in Europe. A special issue of Languages and linguistics, vol. 8., pp.133-
 • Reynolds, M. & Mohammed Akram (2001): The maintenance of Punjabi and Urdu in Sheffield. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.)
 • Ruiter, J.J., de (Ed.) (2001): Multilingualism in Morocco and Moroccan communities in Europe. A special issue of Languages and linguistics, vol. 8.
 • Ruiter, Jan Jaap de. (2001). Analyse (socio-)linguistique de la Charte nationale d’éducation et de formation. In J.J. de Ruiter (Ed.): Multilingualism in Morocco and Moroccan communities in Europe. A special issue of Languages and linguistics, vol. 8., pp. 29-48.
 • Sadiqi Fatima. (2001). La dynamique du berbère au Maroc: situation actuelle et perspectives d’avenir. In J.J. de Ruiter (Ed.): Multilingualism in Morocco and Moroccan communities in Europe. A special issue of Languages and linguistics, vol. 8., pp.65-80.
 • Said Redouani. (2001). The sociolinguistic status of Modern Standard Arabic in the Netherlands. In J.J. de Ruiter (Ed.): Multilingualism in Morocco and Moroccan communities in Europe. A special issue of Languages and linguistics, vol. 8., pp.121-133.
 • Schmid, M. (2001): Language use and language loss of German-Jewish refugees. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Shaw, C.A. & I. Sachdev (2001): The Yiddish enigma - Ethnolinguistic vitality research into a 1000-year paradox. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Smits, C. (2001): Iowa Dutch inflection: Translations versus conversations. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.)
 • Strating-Keurentjes, H. T. (2000): Lexicale ontwikkeling in het Nederlands van autochtone en allochtone kleuters. (Proefschrift KUB, Tilburg).
 • Toorn-Schutte, J. Van der(2001). Cultuur en tweedetaalverwerving: Een taalkundige-antropologische vergelijking tussen Oost en West. Amsterdam: Boom.
 • Turkenburg, M. (2002). Taal lokaal: Gemeentelijk beleid Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT). Den Haag: SCP.
 • Vallen, Ton (2000): Babylon in de klas: de uitdaging van veeltaligheid. KUB/Babylon (oratie; 33 pagina's) (ISBN 90-74029-10-8).
 • Vallen, T. (2000): Gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid: taal als onmisbaar instrument ter bevordering van het schoolsucces van allochtone leerlingen. In: B. Hogeboom & M. Pieterse (red.). Van achterstand naar kans. Amersfoort: CPS, 43-58.
 • Verhallen, S., e.a. (2001). Nieuwe kansen voor taalonderwijs aan anderstaligen. Den Haag: WRR.
 • Verhoeven, L. (2001): Detectie van taalachterstand. In: Nico Bleichrodt en Fons van de Vijver (red.). Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse, Swets & Zeitlinger.
 • Visser, J. & M. van Antwerpen (2000): OALT in beeld: een onderzoek naar de inrichting van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen in de praktijk. Den Bosch, KPC groep.
 • Yagmur, Y. (2001): The relationship between subjective ethnolinguistic vitality perceptions and language maintenance in the Australian context: A critical appraisal. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).
 • Zhou, M. (2001): Majority Language spread versus minority language loss in China: A case study of Tujia. In: T. Ammerlaan et. al. (eds.).